Медицински продукти и изделия за здраве

Термометри

Термометър е уред, който се използва за измерване на температурата на обект, включително температурата на тялото. Термометрите използват различни физични свойства, за определяне на температурата. Например: температурното разширение (на газове, течности или твърди вещества), електрическото съпротивление или излъчваната светлина (в различните спектри).
За измерване на температурата на тялото се използват различни типове термометри:

Температурата на тялото служи като важен показател за здравето и може да бъде измервана, за да се проследи развитието на болести или за да се следи общото здравословно състояние.

Покажи повече ▾ Покажи по-малко ▴
резултати : 34
подреди