Медицински продукти и изделия за здраве

Електрокардиографи

Електрокардиограф (съкратено EKG или ECG) е електронно устройство, с което се прави медицинско изследване, за записване на електрическите сигнали, генерирани от сърцето по време на сърдечния цикъл. Този процес се нарича електрокардиография, и тя позволява на лекарите да оценят работата на сърцето и да открият евентуални аномалии или проблеми.
При извършването на ЕКГ се поставят електроди (малки метални плочки) на определени точки на тялото на пациента, обикновено на гърдите, крайниците и други места. Тези електроди регистрират електрическите сигнали, които се генерират от сърцето, и ги записват на хартия или в цифров формат.
Резултатът от ЕКГ се нарича електрокардиограма и представлява графично изображение на сърдечния цикъл. Този метод се използва за диагностициране на различни сърдечни проблеми, като например аритмии, исхемична болест на сърцето, нарушения в проводимостта на сърцето и други сърдечни заболявания.

За дашно ползване има разработени портативни или настолни едноканални или няколкоканални електрокардиографи. При тях измерването се прави като се поставят палците или показалците на двете ръце на електродите на устройството. Има възможност при някои устройства те да бъдат поставени директно над сърцето и когато показалеца на дясната ръка се постави на другия електрод да се направи едноканален запис. Продължителността на записа обикновено е 30 секунди или може да се настрои. Тези записи, направени по време на "събитие" са изключително полезни за лекаря, за диагностицирането на конкретен проблем, и са насочващи за предприемането на по-нататъшни действия.

Предимствата на портативните електрокардиографи:

- Незаменим уред при диагностиката на сърцето. Изключително важни за предпазване, превенция, при мозъчни инсулти и инфаркти.

- Записа на сърдечната дейност може много лесно да се направи по време на събитие, т. е. тогава, когато има проблем. Много често при посещени в лекарския кабинет и правенето на електрокардиограма не могат да се установят проблемите.

- Изключително лесни за използване уреди. С докосването на електродите те автоматично се включват и започват да правят запис. 

- Повечето портативни електрокардиографи ползват апликации през смарт устройство така, че записите могат лесно да се съхранят и споделят с кардиолог.  

- Малките размери на устройствата и липсата  на кабели ги правят лесно преносими и готови за незабавно ползване. Настолните варианти обикновено са две устройства в едно - ЕКГ и апарт за измерване на кръвно налягане.

Покажи повече ▾ Покажи по-малко ▴