Медицински продукти и изделия за здраве

Респираторна терапия

Респираторната терапия, основна част от която е инхалаторното лечение представлява терапевтичен метод, при който лекарствени вещества се доставят до структурите на дихателната система чрез вдишване.  Това е един от най-древните лечебни методи, чиито корени откриваме хиляди години назад в историята на човечеството - в древноегипетските фрески, на които се вижда поднасянето на упойващи вещества за вдишване, минава през средновековните примитивни устройства за инхалиране и достига до днешните съвременни инхалаторни устройства.


В последните десетилетия инхалаторното лечение получи своето развитие, както поради усъвършенстването на техническите възможности, така и поради главоломното нарастване на заболяванията на дихателната система в световен мащаб.  Белодробните  заболявания са един от най-големите здравни проблеми, причиняващи една шеста от всички смъртни случаи по света. Сред тях  водещи са астмата, хроничната обструктивна белодробна болест, острия вирусен бронхиолит и заболявания с рецидивиращо свирене при малките деца, за лечението на които инхалаторната терапия е  крайъгълен камък.


Понастоящем в масова употреба са много лекарства, които се доставят директно в белите дробове като аерозол. Сред тях са такива, които втечняват бронхиалния секрет или разширяват бронхите и по този начин подобряват възможностите за преминаване на въздуха, или различни противовъзпалителни  медикаменти, включително и антибиотици. В процес на разработка са инсулин за лечение на диабет, ваксини, съвременни медикаменти за лечение на рак и други.

Покажи повече ▾ Покажи по-малко ▴
резултати : 130
подреди