Лични данни

Регистрация

Регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Например за коректно изпълнение и проследяване на направените поръчки, за натрупване на бонус точки, за проследяване на историята на направените покупки, за бързо пазаруване при последващи покупки, за  получаване на информация за текущи промоции или новости, свързни с магазина, участие в томболи и др., но само при изрично съгласие от страна на клиента. При успешно приключване на регистрацията ползвателят получава потребителско име и парола, с които може да влиза в създадения му в сайта профил. Покупки могат да се правят и без регистрация - като гост.


Защита на личните данни

С приемането на настоящите Общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Пам 2000 ЕООД  и/или упълномощени от дружеството трети лица: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока. За маркетингови и рекламни цели и анализи на Пам 2000 ЕООД, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. 

 

Loading...