Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва със собствен куриер на ПАМ 2000 ЕООД или с куриер СПИДИ. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 

1. За стоки, поръчани до 12 часа на територията на гр. София и потвърдени от ПАМ 2000 ЕООД  – доставка да 18 часа на същия ден.

2. За стоки, поръчани  до 16 часа  за страната и потвърдени от ПАМ 2000 ЕООД - на следващия ден за градовете и до 48 часа за по-малките населени места.

- Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете/възможностите за доставка, прилагани от съответния куриер.

- Стоките се доставят единствено след потвърждаване от ПАМ 2000 ЕООД.

Всяка доставка се застрахова, за да се гарантира сигурността й при транспортиране. За да е валидна застраховката, е необходимо да проверите състоянието на пратката в присъствието на куриера. 

Цената на доставка се пресмята автоматично според теглото и стойността на поръчаните продукти. В зависимост от местонахождението на получаване и цената на избраните продукти ще бъде показана стойността на  доставката. 

Магазинът запазва правото си да променя цената за нестандартни пратки ако това се налага от куриерските компании, като се задължава да поиска потвърждение за тази промяна от страна на купувача, за да бъде изпълнена поръчката. 

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, ПАМ 2000 ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, в които получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Loading...